Roboti treba da plaćaju porez

Stručnjaci tvrde da će se pojaviti još veća razlika u prihodima ako ne oporezujemo robote jer ne dolaze samo da nam pomognu već i da nam uzmu radna mesta. Pošto veštačka inteligencija i mašinsko učenje napreduju neverovatnom brzinom, predviđa se da će u procesu automatizacije nestati 25 miliona radnih mesta do 2027. godine i to najviše u oblasti pružanja usluga i proizvodnji. Naučnici su predložili rešenje kojim bi se napredak usporio, a to je oporezivanje robota. Uvođenjem poreza na robote u Sjedinjenim Državama bave se Univerzitet Nortvestern i Nacionalni biro za ekonomska istraživanja da bi se povećala cena automatizacije i tako usporio njen napredak. To bi se moglo postići povećanjem marginalne poreske stope i oporezivanjem robota.

Suosnivač kompanije Microsoft Bil Gejts je prvi došao na tu zamisao i rekao da bi roboti koji otimaju ljudima posao morali da plaćaju porez. Sličnu nameru je imala i Evropska unija koja je htela da oporezuje vlasnike robota i novac uloži u prekvalifikaciju radnika koji su posao izgubili zbog automatizacije. Međutim, brzo je odustala od te namere.

Univerzitet i Nacionalni biro daju predlog da se roboti oporezuju paušalno, a iznos treba odrediti prema broju radnih mesta koje su oduzeli radnicima. Poslodavci koji zapošljavaju robote plaćali bi taj porez državi koja bi tako obezbedila minimalne zarade za sve radnike. Oporezivanje robota bi trebalo prekinuti kad dođe do potpune automatizacije.

Naravno, svi se slažu da je nametanje poreza na robote samo privremeno rešenje. Stručnjaci ga upoređuju sa sklanjanjem hrane iz detetovog tanjira da bi ga sprečili da brzo poraste, ali, konačno, detetov rast ne možete zaustaviti, niti biste to želeli. Ako su roboti najjeftinije или najkvalitetnije proizvodno sredstvo, sigurno ćemo ih iskoristiti u procesu proizvodnje.

Pošto roboti zamene radnike u administraciji, prodavnicama i restoranima brze hrane, na red dolaze i radna mesta koja zahtevaju više obrazovanje. Možda bi zbog toga trebalo ljude prekvalifikovati i spremiti ih za veliki pomak od ljudske radne snage ka automatizovanoj.

4544-roboti-treba-da-placaju-porez