Sada vas i vidimo: 8 saveta za Skype intervju

Direktori, administratori i menadžeri ljudski resursa sve češće intervjuišu kandidate putem videokonferencija. Pri tom nailaze na neka neadekvatna ponašanja kandidata. Obratite pažnju na njihove savete. 

  1. Onlajn intervju traje kraće od ličnog intervjua. Izostavite laganu konverzaciju i priče o porodici.
  2. Nikoga ne zanima šta ste upravo jeli, obavezno proverite svoj izgled pre prihvatanja konferencijskog poziva.
  3. Pažljivo prijavite raspoloživo vreme za intervju kada ćete biti u tihom i privlačnom okruženju.
  4. Postavite ispod kamere opomenu da sedite mirno.
  5. Ostavite telefon u drugoj prostoriji. Nije ubedljivo da ste zainteresovani za njihovu kompaniju ako skrećete pogled kad god se zasija telefonski ekran.
  6. Pazite da li je videokonferencija prekinuta pre povratka na normalan živit.
  7. Kandidati paze na svoj izgled, ali često zaboravljaju šta se vidi iza njih.
  8. Nemojte pristati na video poziv ako ste geografski dovoljno blizu da odete lično.

Izvor: IT WORLD

2254-sada-vas-i-vidimo-8-saveta-za-skype-intervju