Saznali smo ko odlučuje o uklanjanju sadržaja sa Fejsbuka

Predstavljamo vam nezavisni nadzorni odbor kompanije

Društveni mediji utiču na život ljudi na mnogo načina, dobrih i loših. Tokom poslednjih nekoliko nedelja, dok je svet suočen sa zdravstvenom krizom,  društvene mreže postaju za mnoge ljude izuzetno važan izvor informacija i mnogim porodicama i zajednicama pomažu da ostanu povezani. Istovremeno smo svesni činjenice da društvene mreže mogu služiti i za širenje govora mržnje, kao i opasnog i lažnog sadržaja. Poslednjih godina, odlučivanje o tome koji sadržaj može da ostane na platformi, a koji mora da se ukloni sa nje, kao i ko bi trebalo o tome da donosi sud, postalo je izuzetno važno.

I tako, u novembru 2018. godine, kad je utvrđeno da nijedna kompanija ne bi trebalo da sama odlučuje o tome, Fejsbuk se posvetila zadatku da sačini nezavisno nadzorno telo koje bi preispitivalo odluke kompanije o tome koji sadržaj treba da ukloni, a koji da ostavi. Tokom proteklih 18 meseci, više od 2.000 stručnjaka i ostalih važnih organizacija iz 88 zemalja dali su svoje mišljenje koje je pomoglo pri stvaranju nadzornog odbora koji će se sastojati od 20 članova (da bi ih, konačno, bilo 40) i trebalo bi da počne sa radom ove godine.

Nadzorni odbor će se usredsrediti na najproblematičnije sadržaje na Fejsbuku, uključujući i oblasti kao što su govor mržnje, maltretiranje i zaštita bezbednosti i privatnosti ljudi. Konačno će donositi obavezujuće odluke u vezi sa sadržajem koga treba ukloniti, odnosno, koji može da ostane na platformama Fejsbuk i Instagram (u vlasništvu kompanije Fejsbuk). Danas su objavljena imena prvih članova nadzornog odbora. Postoje četiri predsedavajuća člana koje je izabrala sama kompanija. Posle toga, ta četiri člana su razmotrila poduži spisak kandidata za nadzorni odbor, uključujući i one članove koje je predložila javnost. Posle obavljenih razgovora, danas su objavljena imena još 16 članova odbora.

Članovi odbora su stručnjaci različitih profila, različitog kulturnog porekla i verskog opredeljenja i imaju različite političke stavove. Neki od njih su javno i otvoreno kritikovali Fejsbuk, a neki i nisu, ali svi imaju dovoljno znanja i iskustva koje može pomoći odboru u razmatranju i donošenju najvažnijih oduka u vezi sa sadržajem koji se predstavlja korisnicima na internetu. Tvrde da su nezavisni od kompanije i da su svi posvećeni slobodi govora u okvirima međunarodnih normi o ljudskim pravima. Donosiće odluke koje se zasnivaju na tim principima i na uticajima koje Fejsbuk ima na korisnike i društvo, ali se neće voditi ekonomskim, političkim или bilo kojim drugim interesima kompanije.

Njihovo nezavisno odlučivanje zagarantovano je samom strukturom odbora. Finansiranje se obavlja preko fondacije koja je obezbedila 130 miliona dolara i potpuno je nezavisna od Fejsbuka i finansiranje ne može biti ukinuto. Članovi odbora biraće se na period od tri godine i svako od njih može biti izabran najviše tri puta i ugovor potpisuju direktno sa odborom. Fejsbuk ne može odlučivati o uklanjanju članova iz odbora. Prema osnivačkim statutu nadzornog odbora, Fejsbuk se mora povinovati njegovim odlukama bez obzira na to da li se sa njima slaže или ne, osim ako se to ne kosi sa zakonom. Direktor kompanije, Mark Zakerberg je lično posvećen takvom ustrojstvu.

Ceo proces se odvija uz stalno poštovanje transparentnosti. Sve odluke nadzornog odbora i preporuke biće dostupne javnosti i Fejsbuk mora javno na njih da odgovori. Odbor, takođe, radi na tome da stvori sistem koji će biti dostupan ljudima. Korisnici će moći da se žale nadzornom odboru ako se ne slažu sa prvobitnom odlukom Fejsbuka u vezi sa uklanjanjem или neuklanjanjem određenog sadržaja или njegovog dela, ali isto tako i Fejsbuk može da ukaže odboru na određene slučajeve. (U početnoj fazi, korisnici će moći da se obrate odboru samo u slučajevima kada je Fejsbuk uklonila njihov sadržaj, ali tokom sledećih meseci, omogućiće i pregledanje žalbi korisnika koji žele da Fejsbuk ukloni određeni sadržaj.)

Naravno, odbor neće moći da donese odluku o svakom od nekoliko hiljada slučajeva koje očekuju da će imati svake godine. Odbor će se usredsrediti da identifikovanje onih slučajeva koji imaju uticaj na svet u celini, važni su za javno mišljenje i postavljaju pitanja u vezi sa procedurama koje koristi Fejsbuk. Slučajevi koji se nalaze na granici između satire i govora mržnje, širenje grafičkog sadržaja posle tragičnih događaja i odluke o tome da li se prema manipulatorskom sadržaju koji je postavila neka javna ličnost treba odnositi drugačije nego prema nekom drugom, samo su neka od pitanja kojima će se baviti odbor.

Tokom sledećih meseci, odbor će se baviti odlučivanjem o prioritetnim sadržajima koje treba da razmotri i o tome kako će ih birati. Kad se izabere neki slučaj, njega će razmatrati komisija koja se sastoji od skupa promenljivih članova. Sve odluke komisije pregledaće ceo odbor pre nego što se sprovedu i ako se većina članova ne slaže sa odlukom, može se sastaviti nova komisija da bi ponovo razmotrila slučaj. Naravno, odbor se ne može baviti svakim pitanjem koje korisnici mogu imati u vezi sa Fejsbukom. Odbor je svestan da neće moći svakome da izađe u susret, ali i da njihove odluke mogu biti kontroverzne i tako izazvati dalju raspravu.

Naravno, ceo odbor tvrdi da su svi njegovi članovi posvećeni promovisanju vrednosti nezavisnog, principijelnog i transparentnog nadzornog procesa kao i služenju zajednice na internetu.

5824-saznali-smo-ko-odlucuje-o-uklanjanju-sadrzaja-sa-fejsbuka