Vozači električnih automobila „pune“ svoja vozila kod kuće

Vlada Velike Britanije mora da proširi nacionalnu mrežu javnih stanica za priključivanje automobila na električnu mrežu. Neodgovarajuća javna infrastruktura za punjenje električnih vozila primorava vozače da se izlažu opasnosti i pribegnu mnogo opasnijoj kućnoj alternativi, upozorila je organizacija koja se bavi bezbednošću korišćenja električne energije. Tri četvrtine vozača koji koriste kućnu električnu mrežu za napajanje automobila priznali su da obično upotrebljavaju produžni kabal, štaviše, nekoliko njih povezanih jedan na drugi, da bi spojili vozilo sa strujom, tvrde nadležni u organizaciji za bezbedno korišćenje električne energije. Organizacija pokušava da dopre do vlade Velike Britanije i podstakne je da proširi nacionalnu mrežu javnih stanica za napajanje električni automobila kojih je sve više. S druge strane, broj dostupnih stanica za napajanje ne prati porast broja automobila na putevima i ulicama gradova. Анализа koju je sprovelo Ministarstvo za saobraćaj pokazala je da se broj električnih automobila povećava šest puta brže u poslednjih pet godina nego broj javnih stanica za napajanje u Velikoj Britaniji.

U anketi u kojoj je učestvovalo 1.500 vlasnika električnih vozila – uključujući i hibridna – 74% ispitanika reklo je da su zbog toga što u blizini njihovih domova ne postoje stanice za napajanje primorani da koriste kućne produžne kablove – koji nisu predviđeni za upotrebu van kuće – da bi sa svoje električne mreže napajali vozila. Devet od deset ispitanih koji koriste kućnu električnu mrežu reklo je da su potpuno svesni opasnosti kojoj se izlažu u tom slučaju. Polovina je izjavila da produžne kablove koriste za napajanje automobila čak i onda kad pada kiša.

Tri četvrtine onih koji napajaju vozila kod kuće kaže da koriste nekoliko povezanih produžnih kablova da bi spojili automobile na električnu mrežu iako im je savetovano da to nikad ne rade zbog opasnosti od strujnog udara i požara. Poslednji podaci pokazuju da se broj javnih stanica za napajanje kreće od 147 na 100km2 u Londonu (odnosno 2,6 na 10.000 stanovnika) do 1,55 na 100 km2 ( 1,03 na 10.000 stanovnika) u Velsu.

Vlada podstiče korišćenje električnih vozila da bi smanjila emisiju gasova koji dovode do povećanja efekta staklene bašte i zagađenja. Kaže da planira da do 2040. godine u potpunosti eliminiše zagađenje od automobilskih gasova. Organizacija koja se brine o bezbednom korišćenju električne energije podstiče korisnike da iskoriste novčanu pomoć vlade koja im omogućava ugradnju specijalno izrađene i bezbedne opreme za kućno napajanje vozila.

Gradska veća imaju važnu ulogu u obezbeđivanju i proširenju infrastrukture za napajanje dok su samoposluge i trgovački centri zaduženi za ostale stanice za napajanje. Početkom ove godine otkriveno je da je bar četvrtina lokalnih uprava u Engleskoj i Velsu usporila proširenje mreže stanica za napajanje električnih vozila, uglavnom zbog smanjenja budžeta. Portparol Ministarstva za saobraćaj je izjavio da bi vozačima trebalo da se obezbedi mreža za napajanje vozila koja bi bila raspoloživa, pouzdana, dostupna i bezbedna i da je u poslednjih 30 dana instalirano skoro 1.000 javnih utičnica. Do sada je u Velikoj Britaniji instalirano skoro 120.000 stanica za napajanje i, prema rečima Ministarstva, razvoj infrastrukture se nastavlja uključujući i niz olakšica, kao što je popust od 500 funti pri ugradnji kućne opreme za napajanje električnih automobila.

5357-vozaci-elektricnih-automobila-pune-svoja-vozila-kod-kuce