Windows protiv Linux -a. Otvoreni kod pobeđuje uz svesrdnu pomoć Barselone

Gradsko veće Barselone kaže da je Microsoft proteran u borbi za ostvarivanje „potpunog tehnološkog suvereniteta“. Gradske vlasti Barselone počele su sa sprovođenjem novog tehnološkog plana da bi se oslobodile privatnih licenciranih softvera i zamenili ih programima otvorenog koda. U prvoj fazi, grad će se osloboditi svih ključnih aplikacija koje se pokreću u okruženju Windows, kao što je program Outlook za elektronsku poštu i Exchange Server koji će biti zamenjen programom Open-Xchange. Office će biti zamenjen aplikacijom LibreOffice, dok će pretraživač Firefox zameniti Internet Explorer. Iako će operativni sistem Windows i dalje biti instaliran na većini računara u gradskim institucijama tokom sledećih dvanaest meseci, konačno će biti zamenjen programom Ubutnu или nekom drugom verzijom Linux -a koji se nalazi na oko 1000 gradskih računara. Konačni cilj je postizanje i održavanje potpunog tehnološkog suvereniteta grada.

U oktobru je Frančeska Brija, inače rukovodilac sektora za tehnološke i digitalne inovacije grada Barselone, objavila Plan digitalne transformacije grada, čiji je cilj unapređenje servisa na mreži koje obezbeđuje vlada, unapređenje tehnologije koju koriste gradske vlasti, podsticanje urbane tehnologije i projekata pametnog grada i promovisanje programa otvorenog koda. Brija kaže da je Gradsko veće odlučilo da potroši 70% budžeta za razvoj softvera na programe otvorenog koda do proleća 2019. godine kada se mandat sadašnjoj gradskoj vlasti završava.

„Prisustvo Bila Gejtsa, giganta informacionih tehnologija, u gradskim računarima postepeno će se smanjivati do kraja mandata sadašnje gradske vlasti“, rekla je Brija.
Plan digitalne transformacije ima budžet od 72 miliona evra, od čega je polovina namenjena za projekte razvoja programa otvorenog koda. Grad je u decembru objavio da će zaposliti 65 programera koji će raditi na projektu koji obuhvata kreiranje portala za lokalne firme koje će se nadmetati na konkursima informacionih tehnologija koje će raspisati vlada. Konačno, vlasti planiraju da imaju oko 300 zaposlenih u Gradskom računarskom institutu, organizaciji koja će obezbeđivati usluge informacionih i komunikacionih usluga za Gradsko veće.

Grad se nada da će ulaganja u programe otvorenog koda moći da podeli sa drugima, a svoj izvorni kod će objaviti na hosting servisu GitHub.  Barselona je predstavila i nova uputstva i smernice za kupovinu IKT usluga. Pri sklapanju ugovora za obavljanje posla, osim cene, posebna pažnja će se posvetiti i drugim činiocima kao što su politika otvorenog koda, podrška besplatnim i programima otvorenog koda i da li ugovor podržava manje lokalne firme. Brija je za novine El Pais izjavila da se novac iz javnih fondova mora ulagati u sisteme koji se mogu ponovo koristiti i koji su otvoreni za lokalni ekosistem. Istakla je da se Barselona prva pridružila kampanji Public Money, Public Code koju je pokrenula organizacija Free Software Foundation Europe.

Na svom Twitter nalogu je napisala da je prebacivanje na besplatne i programe otvorenog koda „proces u kome će se novac iz javnog budžeta trošiti na lokalne firme koje se bave programima otvorenog koda umesto na multinacionalne kompanije koje su suviše velike da bi priznale greške“. Gradsko veće Minhena je još 2003. godine u potpunosti prešlo na programe otvorenog koda i prebacilo se sa Windowsa na Linux, ali planira da 2020. godine počne sa instalacijom operativnog sistema Windows na 29.000 računara. Grupa za IT podršku Barselone je 2015. godine održavala oko 7.800 računara i 5.200 telefona u vlasništvu grada.

4732-xa-windows-xa-protiv-xa-linux-xa-a-otvoreni-kod-pobeduje-uz-svesrdnu-pomoc-barselone