Zastrašujući dan: katastrofe i rešenja za Active Directory

Ovo je zabavna vežba, koja bi mogla malo da vas uplaši: uzmite list papira i skicirajte svoju IT infrastrukturu. Dodajte servere, aplikacije, korisnike – sve delove celine za čije upravljanje ste zaduženi. Tada ucrtajte veze zavisnosti. Ubrzo će početi da se vidi trend.

Dok funkcije ugrađene u Active Directory omogućavaju rad informativne tehnologije uprkos nekih vrsta kvarova, postoje druge vrste kod kojih ne mogu da pomognu. Morate da planirate rešenja za ove potencijalne katastrofe sa AD -om. Ako upravo planirate oporavak od katastrofe, или ne možete da garantujete da će plan koji ste napravili biti dovoljan, razmislite o sledećih pet situacija. Zanemarivanje ovih situacija, или načina da se one spreče, može da dovede do takvog zastrašujućeg dana u kojem sve staje zbog neke nepredviđene katastrofe u Active Directory -ju.

Zastrašujući dan #1: Gubitak kontrolera domena. Najočigledniji od ovih slučajeva je gubitak kontrolera domena Active Directoryja .

Zastrašujući dan #2: Gubitak korisnika, objekta računara или politike grupe. Mnogi planovi oporavka od kvara su usmereni na velike događaje. Ipak se mali događaji najčešće dešavaju i važni su za osobu vezanu za taj objekat. Ako je ta osoba pritisnuta tesnim rokovima, gubitak AD objekta može da bude katastrofa.

Zastrašujući dan #3: Gubitak cele grupe korisnika или objekata računara. Ako nemate pristup konzoli Active Directory Users and Computers или je nikad niste videli, neka vam neko pokaže ovu moćnu alatku za upravljanje objektima Active Directory . Objekti mogu da se prave, menjaju i premeštaju u samoj alatki. Istom brzinom kojom se prave, mogu i da se obrišu.

Zastrašujući dan #4: Gubitak cele šume. Jedna od najgorih situacija koja može da zadesi IT infrastrukturu je gubitak cele Active Directory šume. Oboriće se sve aplikacije, usluge i pristup podacima na svim stonim računarima i serverima.

Zastrašujući dan #5: Bilo šta od gore navedenog + gubitak rezervnih kopija podataka. Svaka od gore navedenih situacija može da bude strašna, ali one sve izgledaju neznatne ako se uporede sa nečim najgorim što postoji: nepostojanje rezervne kopije podataka.

Recovery Manager for Active Directory iz firme Dell Software nudi jednostavno rešenje za brz, онлајн oporavak.

Recovery Manager for Active Directory Forest Edition omogućava oporavak cele vaše Active Directory šume sa jedne same konzole. Nema potrebe za fizičkom intervencijom na svakom kontroleru domena. Automatizacijom procesa oporavka Active Directory domena или šume, Recovery Manager for Active Directory Forest Edition omogućava vraćanje na trenutak pre poremećaja direktorija. Biraju se neoštećene rezervne kopije, oštećeno okruženje se stavlja u karantin i automatizuju se svi ručni postupci potrebni za brz i uspešan oporavak domena или šume.

Izvor: Network World Online

2301-zastrasujuci-dan-katastrofe-i-resenja-za-active-directory