Када завршим Рачунарски факултет, да ли добијам неки од сертификата?

Када завршим Рачунарски факултет, да ли добијам неки од сертификата?

Сертификати (Microsoft, Cisco, Oracle, SAP, IBM, PMP) се не „добијају“ али се током студија стиче довољно знања да се за њих могу полагати посебан испит у акредитованом тестинг центру Vue, који се налази на Рачунарском факултету.

1474-kada-zavrsim-racunarski-fakultet-da-li-dobijam-neki-od-sertifikata