Колика је школарина и како се плаћа?

Колика је школарина и како се плаћа?

За студијске програме Рачунарске науке и Рачунарске мреже и комуникације годишња школарина износи 2700€. За сваки појединачни предмет плаћа се 45€ по једном ESPB боду.

За студијски програм Информационе технологије годишња школарина износи 1800€. За сваки појединачни предмет плаћа се 30€ по једном ESPB боду. Генерацији студената 2015/2016 одобрава се специјалан попуст од 25% за све три године студија. Информационе технологије, уместо 1800 цена је 1350 евра по години.

Школарина се плаћа на рачун факултета 265-1100310002142-25 у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан уплате. Годишњом школарином је покривено је 60 ESPB бодова.

256-kolika-je-skolarina-i-kako-se-placa