Колика је школарина и како се плаћа?

Колика је школарина и како се плаћа?

За студијске програме Рачунарске науке, Рачунарско инжењерство и Софтверско инжењерство годишња школарина износи 3000€. За сваки појединачни предмет плаћа се 50€ по једном ESPB боду.

За студијски програм Информационе технологије годишња школарина износи 2160€. За сваки појединачни предмет плаћа се 36€ по једном ESPB боду.

За студијски програм Мултимедијални дизајн годишња школарина износи 3600€. За сваки појединачни предмет плаћа се 60€ по једном ESPB боду.

Школарина се плаћа на рачун факултета 265-1100310002142-25 у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан уплате. Годишњом школарином је покривено је 60 ESPB бодова.

256-kolika-je-skolarina-i-kako-se-placa