C++ Изворник

6223-xa-c-xa-izvornik

Треће издање књиге C Изворник представља комбинацију практичног искуства Stanley Lippmana и доброг познавања ANSI/ISO C стандарда Josée Lajoie. Овај приручник је дорађен да би приказао својства стандардног језика C и његову примену у програмирању. Посебно је користан за програмере који се први пут сусрећу са језиком C јер књига садржи многе практичне примере програмирања који илуструју пројектовање генеричких и објектно оријентисаних програма, коришћење шаблона и друге аспекте пројектовања програма коришћењем стандардног језика C . Поред тога, у књизи C Изворник дате су смернице за ефикасно коришћење језика.

Издвајамо

Јасно и практично приказивање Стандардне библиотеке засновано на примерима, са акцентом на контејнерима, итераторима и алгоритмима (Стандардна библиотека шаблона), класи стринг и улазно/излазним токовима.

Детаљан увид у нова својства програмског језика C – рад са изузецима, идентификовање типова у време извршавања, простори имена, уграђени логички типови и нови начин записивања конверзије типова – уз савете за њихово ефикасно коришћење.

Детаљно упознавање са напредним својствима језика – шаблонима, класама и наслеђивањем – као подршци генеричком програмирању и програмирању заснованом на објектима.

Посебан додатак који служи за брзо проналажење генеричких алгоритама онда када вам је потребно да се подсетите како се они понашају, уз кратке примере како се они користе.