Excel 2019 – Анализа података и моделовање пословних процеса

6129-xa-excel-xa-2019-analiza-podataka-i-modelovanje-poslovnih-procesa-prevod-sestog-izdanja

Овладајте моделовањем пословних процеса и техникама анализе уз Microsoft Excel 2019 и Office 365 да би вам подаци пружили коначан увид у успешност вашег пословања. Изузетно цењен и награђивани предавач Wayne Winston написао је књигу да би вам дао непосредна упутства заснована на реалним сценаријима која ће вам олакшати коришћење Excel-а за постављање правих питања и добијање прецизних и корисних одговора. Novi садржаји обухватају теме од својства Power Query/Get & Transform до географских и берзанских типова података у Office 365. Урадите више од 800 задатака од којих су многи засновани на стварним изазовима са којима се срећу пословни аналитичари.
Решите реалне проблеме у пословању уз помоћ Excela и будите испред својих конкурената.
• Брзи прелазак са основних појмова у Excel-у на стручну анализу.
• Користите својства PowerQuery или Get & Transform за повезивање, комбиновање и унапређење извора података.
• Искористите нове географске и берзанске типове података у Office 365 и шест нових функција.
• Проширите увид у географске и временске податке помоћу 3D мапа.
• Сажето прикажите податке помоћу изведених табела (пивот), дескриптивне статистике, хистограма и Pareto графикона.
• Користите Excel-ове линије тренда, вишеструку регресију и експоненцијално изравнавање.
• Претражите све важне финансијске, статистичке и временске функције.
• Овладајте коришћењем свих Excel-ових сјајних графикона.
• Брзо направите предвиђања на основу историјских података.
• Користите алатку Solver да бисте одредили оптималан асортиман производа, логистику, радно време запослених и инвестиције, чак и рејтинг спортских тимова.
• Покрените Monte Karlo симулације за цене акција и моделе одређивања оптималних понуда.
• Упознајте се са основама вероватноће и Бајесовом теоремом.
• Користите Data Model и Power Pivot да бисте ефикасно направили и користили релационе базе података унутар Excel радне свеске.
• Аутоматизујте аналитичке поступке који се понављају коришћењем макроа.