iOS 8 Основе програмирања са Swiftom

5811-ios-8-osnove-programiranja-sa-swiftom

Крените у iOS програмирање тако што ћете добро упознати његове основе, што обухвата Xcode IDE, радно окружење Cocoa Touch и Swift – нов програмски језик компаније Apple. Уз ово свеобухватно ажурирано упутство научићете објектно оријентисане појмове језика Swift, разумећете како да користите Apple алатке за програмирање и открити на који начин развојно окружење Cocoa обезбеђује основне могућности које су неопходне iOS апликацијама.

  • Истражићете објектно оријентисане појмове језика Swift; променљиве и функције, области и просторе имена, типове и инстанце објеката.
  • Добро ћете упознати типове уграђене у језик Swift, као што су бројеви, стрингови, опсези, н-торке, Optionali, низови и речници.
  • Научићете како да декларишете, правите инстанце и прилагодите типове објеката из језика Swift – енумерације, структуре и класе.
  • Открићете моћне особине језика Swift као што су протоколи и генерички типови.
  • Проћи ћете кроз развојни пут Xcode пројекта од самих почетака до App Store.
  • Направићете интерфејс апликације користећи nib датотеке и editor nib датотека, алатку Interface Builder.
  • Разумећете модел покретан догађајима у развојном окружењу Cocoa и његове главне шаблоне и могућности за пројектовање.
  • Сазнаћете како језик Swift комуницира са API интерфејсима из развојног окружења Cocoa и језика Objective-C.