Математичка анализа – Теорија, примери, задаци

5654-matematicka-analiza-teorija-primeri-zadaci

Књига Математичка анализа – Теорија, примери, задаци за студенте рачунарствауклапа се у савремену концепцију уџбеника која преовлађује у свету, где је теорија илустрована примерима и задацима за самостални рад. Поред теорије, корисник ове књиге наћи ће 159 детаљно уређених примера и 829 задатака за вежбу.

У уводном делу обрађују се садржаји који су неопходни за разумевање осталог дела текста, а који не припадају директно математичкој анализи. Читалац ће у првој глави наћи потребне формуле, објашњења разних математичких појмова и преглед елементарних функција. Уџбеник садржи неколико занимљивих текстова о математици и математичарима смештених на крајевима поглавља. Низови, функције, изводи и интеграли обрађени су детаљно и систематично.