Моделирање информационих система

6231-modeliranje-informacionih-sistema

Књига приказује поступак пројектовања информационог система почев од дефинисања захтева корисника кроз поступак функционалног моделирања дефинисаног стандардом IDEF0. Софтверска реализација IDEF0 стандарда је разматрана у овој књизи кроз CASE алат BPwin. Главни акценат у књизи је дат на поступак израде логичког и физичког модела базе података. Само информационо моделирање дефинисано је стандардом IDEF1X и разматрано CASE алатом ERwin.

Такође је приказан и поступак израде апликативног модела за изабрани RSUBP (Oracle, MS SQL Server, MS Access) дефинисан физичким дизајном базе података, генерисањем шеме базе података и приказом поступка израде корисничке апликације. Посебна пажња је обраћена на структурни упитни језик ANSI SQL-92, који је приказан у MS Access-u.

У последњем поглављу приказан је поступак имплементације кроз подактивности увођења, тестирања и одржавања урађеног корисничког софтвера.

У прилогу су дати примери за врсте веза и типове кардиналности, што са фајловима типа .er1 и .mdb који се налазе на локацијама CET-овог сајта даје удобност у читању и примени савладаног знања.

Информације у књизи су приказане у једноставном опробаном формату, тако да је књига намењена почетницима, али и нешто искуснијим познаваоцима.