Објектно оријентисани начин мишљења

6216-objektno-orijentisani-nacin-misljenja

Објектно оријентисано програмирање (OOP) је основа савремених програмских језика, као што су C++, Java, C#, Visual Basic .NET, Ruby, Objective-C и Swift. Објекти такође представљају основу за многе veb технологије као што су JavaScript, Python и PHP.
Од битног је значаја да се основни концепти објектног оријентисаног размишљања науче пре него што се почне са коришћењем објектно оријентисаних развојних окружења. OOP потпомаже добре праксе пројектовања, преносивост и поновно коришћење кода – али, да би се потпуно схватило, потребна је промена у начину размишљања. Програмери који су почетници у OOP-u требало би да се одупру искушењу да крену директно на неки одређен програмски језик или језик моделовања, већ би пре тога морали да посвете неко време учењу онога што аутор Matt Weisfeld назива „објектно оријентисани начин размишљања”.
Књига Објектно оријентисани начин мишљења, коју је писао програмер за програмере који желе да унапреде своје разумевање објектно оријентисаних технологија, пружа приступ објектно оријентисаном програмирању усмерен ка решењима. Читаоци ће научити да схватају правилну примену наслеђивања и композиције, разлику између агрегације и асоцијације, и важно разликовање интерфејса и имплементација.
Док су се технологије програмирања мењале и развијале током година, објектно оријентисани концепти остају константни – без обзира на платформу. Ово прерађено издање се усредсређује на технологије OOP-a које су се одржале током протеклих 20 година и које остају у његовом средишту, са новим и проширеним покривањем пројектних образаца, избегавања зависности и SOLID принципа да би софтверски обрасци били разумљиви, флексибилни и одрживи.

Садржај

Увод у објектно оријентисане концепте
Како размишљати на језику објеката
Још неки објектно оријентисани концепти
Анатомија класе
Смернице за пројектовање класа
Пројектовање коришћењем објеката
Овладајте наслеђивањем и композицијом
Радна окружења и поновно коришћење: пројектовање помоћу интерфејса и апстрактних класа
Прављење објеката и објектно оријентисано пројектовање
Пројектни обрасци
Избегавање зависности и високо спрегнутих класа
SOLID принципи објектно оријентисаног пројектовања