Оперативни системи

6118-operativni-sistemi

ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ
Принципи унутрашње организације и дизајна

Ово је књига о појмовима, структури и механизмима оперативних система. Њена сврха је да представи, што је могуће јасније и потпуније, природу и карактеристике савремених оперативних система.
Књига пружа знање које је неопходно да се разумеју механизми који покрећу савремене оперативне системе, и као таква је идеалан приручник за студенте који полажу предмете у вези са оперативним системима
на факултетима који се баве рачунарским наукама и рачунарским инжењерством.

Поменућемо само неке од тема које су обухваћене у овој книзи:

• структура оперативних система,
• комуникација између оперативних система и хардвера,
• рад са меморијом,
• рад са диском,
• процеси,
• нити,
• распоређивање,
• мреже, итд.

Ове теме су обрађене на општи начин, у контексту било ког оперативног система, али и конкретније, у контексту појединих оперативних система као што су Linux, Windows, Android, системи за рад у реалном
времену, дистрибуирани системи, итд.

Ова књига ће омогућити читаоцу да у
потпуности разуме како оперативни системи
обављају своје задатке, и самим тим олакшати
било који инжењерски посао који треба да се
обави над рачунарским системом.