Организација и архитектура рачунара, превод 9. издања

5661-organizacija-i-arhitektura-racunara-prevod-9-izdanja

Књига Организација и архитектура рачунара, пројекат у функцији перформанси, превод 9. издања представља велики допринос употпуњавању релативно слабо покривене, а изузетно значајне области на нашем тржишту стручне литературе у области информационих и комуникационих технологија области организације и архитектуре рачунарских система.

Она је драгоцено штиво за све оне који желе професионално да се баве пројектовањем или коришћењем рачунарских система, како за припаднике академских кругова – наставнике и студенте рачунарства и сродних дисциплина у оквиру информационих и комуникационих технологија, за које може да послужи као основни уџбеник, тако и за професионалне инжењере, за које представља основни референтни материјал, погодан за самостално усавршавање у предметној области. Како студентима и предавачима тако и професионалцима девето издање ове књиге остаје незаменљив извор знања из ове области.

Ова књига нуди свеобухватан, промишљен и савремен опис организације и архитектуре рачунара, укључујући меморију, U/I уређаје, суперскаларне и паралелне системе. Исто тако обрађена је архитектура са више језгара, као и архитектура најновијих процесора из породице Intel x86 и архитектура процесора ARM. У новом, деветом издању налази се преко 100 нових проблема испробаних у пракси, а градиво је у потпуности прилагођено најновијим кретањима и техникама у организацији и архитектури рачунара.

Чувени аутор и консултант William Stallings подробно описује најновија достигнућа у овој области, од суперскаларних процесора до најновијих кретања у организацији са паралелним процесорима. Током целе књиге, објашњавајући основне принципе, своју пажњу усредсређује на веома важну улогу коју перформансе имају у пројектовању рачунара, као и на практичне технике за пројектовање усклађених система којима се на најбољи начин искоришћавају сви елементи рачунара.

Од почетка до краја, Stallings постепено уводи нове појмове, помажући студентима да боље разумеју њихов значај и повезаност са раније уведеним појмовима. Елементи система се објашњавају како са тачке гледишта архитектуре, са које рачунар посматрају програмери на машинском језику, тако и са становишта организације функционалних целина и њихових међусобних веза којима се остварује та архитектура. Као и увек, Stallings предавачима и студентима нуди изузетну помоћ, укључујући разноврсне додатке и онлајн изворе информација. Неки од ових онлајан додатака расположиви су за преузимање са ове веб странице.