Основе безбедности мрежа

5690-osnove-bezbednosti-mreza

Основе безбедности мрежа: Апликације и стандарди
Превод петог издања

Сврха ове књиге је да пружи практичан преглед апликација и стандарда за безбедност мреже. Нагласак је на апликцијама које су у широкој употреби на интернету и корпорацијским мрежама, и на стандардима (поготово Internet стандардима) који се највише користе.

Књига је подељена на три дела:

  • Први део. Криптографија: Концизан преглед криптографских алгоритама и протокола на које се ослањају апликације за безбедност мреже, укључујући шифровање, хеш функције, дигиталне потписе и размену кључева.
  • Други део. Апликације за безбедност мреже: Покрива значајне алатке и апликације за безбедност мреже, укључујући Kerberos, X.509v3 цертификате, Extensible Authentication Protocol, S/MIME, IP Security, SSL/TLS, IEEE 802.11i Wifi безбедност и безбедност облака.
  • Трећи део. Безбедност система: Обрађују се питања безбедности на нивоу система, укључујући претње и противмере за уљезе и вирусе, и употребу мрежних баријера.

Ова књига садржи низ педагошких помагала, слика и табела које разјашњавају опис. Свако поглавље садржи списак кључних речи, питања за понављање грађе, проблеме за домаћи задатак и предлоге за додатно читање. Књига садржи такође и листу често коришћених акронима, као и листу референци.