Основе језика C++

6233-osnove-jezika-c

Књига Основе језика C нуди програмеру, који нема много времена, брз начин да научи оно што је потребно да би обавио посао у овом програмском језику. Ова књига је наменски осмишљена да вам помогне да ухватите корак за кратко време. Она се усредсређује на елементе програмирања у језику C са којима ћете се најчешће сусретати, и објашњава његова својства и технике рада који се користе у решавању свакодневних програмерских задатака.

У Основама језика C основе језика су представљене у контексту процедуралног, генеричког, објектно заснованог и објектно оријентисаног програмирања. Књига је организована око низа програмерских проблема све веће сложености, а својства језика се уводе и објашњавају у оквиру решавања тих проблема. На тај начин не само да ћете научити о функцијама и конструкцијама језика C , него ћете схватити и њихову сврху и разлоге због којих се примењују у одређеним ситуацијама.

У овој књизи ћете пронаћи темељно објашњење следећих кључних тема:

• Генеричко програмирање и стандардна библиотека шаблона (STL)

• Објектно засновано програмирање и пројектовање класа

• Објектно оријентисано програмирање и пројектовање хијерархија класа

• Пројектовање и примена шаблона функција и класа

• Руковање изузецима и идентификовање типова у време извршавања (RTT)

Уз све то, књига садржи и веома вредан додатак са комплетним решењима вежби које се налазе на крају сваког поглавља, са додатним објашњењима. Други додатак садржи преглед генеричких алгоритама, са примером коришћења сваког алгоритма.

Овај језгровит приручник даће вам знање о језику C које се иначе стиче кроз рад и поставити чврсте темеље на којима даље можете да градите своје професионално усавршавање.