Основе софтверског инжењерства

6123-osnove-softverskog-inzenjerstva

Ова књига обједињује и сажето описује најважније концепте за свакога ко се бави софтверским инжењерством, од студената рачунарских факултета и почетника у области програмирања до искусних софтверских инжењера који желе да употпуне своје знање у овој области. Садржај књиге је актуелан и обухвата неопходно знање које би професионални софтверски инжењери требало да поседују. За почетнике у области софтверског инжењерства ова књига је најбржи пут којим могу да науче најбитније неопходне концепте у овој области. Искусни софтверски инжењери могу да користе књигу за планирање и развој пројекта, као и само управљање пројектом.