Програмски језик C

5675-programski-jezik-c

Ова књига има сврху да помогне читаоцу да научи како да програмира у C-u. Она садржи интензивни увод како би нови корисници почели са радом што пре, неколико поглавља о свакој главној одлици језика и референтни приручник. Излагање се углавном заснива на читању, писању и доради примера, а не на сувопарном формулисању правила. Најчешће, ови примери су потпуни, стварни програми, а не изоловани фрагменти. Сви примери су проверени директно из текста који је произведен на рачунару. Поред тога што показујемо како треба ефикасно користити језик C, покушали смо, тамо где је то могуће, и да илуструјемо корисне алгоритме и принципе доброг стила и исправног дизајна.