Рачунарска графика

5681-racunarska-grafika

Књига Рачунарска графика састоји се од осам поглавља и градиво је изложено тако да буде доступно и разумљиво студентима са мањим обимом предзнања из ове области. У уводном делу извршено је упознавање са основним техникама у графичкој обради. Затим се обрађују графички системи, графичка комуникација, геометријско моделовање, основно и напредно рендеровање, напредне технике и графички формати.