SQL практикум – радно окружење phpMyAdmin и MS Access

6110-xa-sql-xa-praktikum-radno-okruzenje-xa-phpmyadmin-xa-i-xa-ms-access-xa

SQL практикум садржи практичне примере и објашњења SQL упита. Упоредо су обрађивани SQL упити у MySQL бази кроз радно окружење PHPMyAdmin, као и у MS Accessu.
Примери су сачињени тако да је акценат на практичној примени и текстуалном уносу упита, без коришћења графичких алата. У редоследу презентовања примера заступљена је хијерархија од једноставнијих ка сложенијим. Обрађени примери у практикуму подељени су у више целина: Наредбе за дефинисање структуре података, Наредбе за манипулацију или руковање подацима, Угнежђени упити, Упити над више табела, Акциони упити.