Умрежавање рачунара: Од врха ка дну, превод 7. издања

6125-umrezavanje-racunara-od-vrha-ka-dnu-prevod-7-izdanja

Овај уџбеник је намењен почетном курсу о умрежавању рачунара. Може да се користи за предавања како на рачунарским факултетима тако и на електротехничким факултетима. Иако је ова књига много прецизнија и аналитичнија у односу на друга уводна штива из области умрежавања рачунара, ретко се користе математички појмови који се не изучавају у средњим школама. Свесно смо се трудили да избегнемо употребу било којих напредних математичких прорачуна, вероватноће или појмове стохастичких процеса (мада смо укључили неке проблеме за самостално решавање намењене студентима са већим предзнањем из ових области). Стога је ова књига погодна за предавања на факултетима и за студенте прве године. Такође, корисна је за људе који се тиме баве у телекомуникационој индустрији.