Вештачка интелигенција – Савремени приступ

5679-vestacka-inteligencija-savremeni-pristup

Књига Вештачка интелигенција, савремени приступ, превод трећег издања, постала је незаобилазна књига у области вештачке интелигенције. Користи се као уџбеник на више од 600 универзитета у преко 60 земаља. Ова књига пердставља синтезу свих сазнања везаних за област вештачке ителигенције.

Аутори Стјуарт Расел и Питер Норвиг са Универзитета Stanford су овом обимном књигом обухватили сву ширину велике научне области вештачке интелигенције. Ту су логика, вероватноћа и континуална математика; перцепција, учење, расуђивање и акција; и све од микроелектронских уређаја до робота за планетарна истраживања. Књига је својеврсна синтеза свог постојећег знања из области вештачке интелигенције. Основна јединица око које се интегрише тема су интелигентни агенти и дефиниција вештачке интелигенције у смислу проучавања агената који примају перцепцију из окружења и извршавају акције.

Основни циљ аутора је да пренесу идеје које су се појавиле током педесетак година интензивних истраживања у области вештачке интелигенције, као и током протекла два миленијума човековог бављења питањима интелигенције, знања и правилног закључивања, а све у циљу конструисања интелигентних машина.

Кратак садржај
ДЕО I: Вештачка интелигенција
ДЕО II: Решавање проблема
ДЕО III: Знање, расуђивање и планирање
ДЕО IV: Неизвесно знање и расуђивање
ДЕО V: Учење
ДЕО VI: Комуникација, опажање и деловање
ДЕО VII: Закључци
ДОДАЦИ
БИБЛИОГРАФИЈА
ИНДЕКС