Збирка задатака из алгоритама и структура података

Основно богатство ове књиге представља скуп пажљиво одабраних и веома илустративних задатака. Квалитету доприносе и изложена решења која су прво објашњена, а затим и потпуно детаљно имплементирана у реалном, савременом програмском језику. Импле­ментација алгоритама и структура података илустрована је програмским кодом у програмском језику Java. Коришћење објектно-оријентисаног приступа омогућило је јасно раздвајање апстрактних интерфејса структура пода­така од њихових могућих имплементација. 

Књига је намењена студентима који изучавају област алгоритама и структура података и може се сматрати допуном одговарајућег уџбеника. Ипак, овај материјал се може користити и много шире од своје намене (на пример за припрему такмичења из програмирања).

Садржај
1 Оцена сложености алгоритма
2 Листе, Стек, Ред
3 Хеап (приоритетни ред)
4 Бинарно претраживање
5 Бинарна стабла
6 Графови
7 Хеш табеле
8 Похлепни алгоритми
9 Динамичко програмирање
10 Разни примери
11 Бектрек