др Душан М. Вујошевић

Избор у звање: 2020. Рачунарски факултет, Рачунарске науке, Информациони системи
Докторат: 2012. Факултет организационих наука, Техничке науке, Организационе науке
Магистратура: 2008. Факултет организационих наука, Техничке науке, Организационе науке
Диплома: 2003. Факултет организационих наука, Организационе науке, Информациони системи

Прво запослење добија као програмер у Заводу за испитивање материјала при Универзитету Штутгарт, у Немачкој, где ради 2002. и 2003. године. Затим, од 2004. до 2009. године, ради у београдској компанији Сага Инфотех као аналитичар система, пројектант и консултант на развоју софтверских решења из домена интегрисаних информационих система, пословне интелигенције и управљања документима, при чему је задужен за линију производа базирану на технологијама компаније Ај-Би-Ем и похађа софтверске обуке у Енглеској, Аустрији и Грчкој.

Године 2012. објављује са коауторима рад у једном од најугледнијих светских информатичких часописа, часопису Системи за подршку одлучивању, након чега брани докторску дисертацију на Факултету организационих наука. Од 2013. године ради на Рачунарском факултету, где је од 2018. до 2021. године и продекан за наставу.

Током каријере је као члан пројектног тима или као руководилац пројекта учествовао у пројектима различитих институција, међу којима су, у Данској: Институт за пољопривредна истраживања, и, у Србији: Институт Михајло Пупин, Југословенска инжењерска академија, Народна банка Србије, Аеродром Никола Тесла Београд, Нафтна индустрија Србије, Србијагас и Кока Кола Хеленик.

Године 2016, као консултант, конципира и реализује пројекат увођења предиктивне аналитике великих података у управљање људским ресурсима у телекомуникационом провајдеру Оринџ Румунија, те борави на постдокторском усавршавању на Факултету за кибернетику, статистику и информатику букурешке Академије економских наука. У периоду 2016-2022. године, сарађује са Институтом за нуклеарне науке универзитета УНАМ, највећег и највише рангираног универзитета Латинске Америке, при чему, поред осталог, у граду Мексику држи курсеве студентима мастер и докторских студија. У периоду 2020-2021. година члан је радне групе за иновације у настави информатике коју предводи шпански Универзитет у Коруњи.

У светском центру информатичке индустрије, Силицијумској долини у Калифорнији, боравио је 2023. године, посећујући асоцијацију Сенд Хил Ејнџелс и упознајући се са предузетничким екосистемом. Oд 2015. године је заменик председника Савета Универзитета УНИОН у Београду.

1. Malbašić, T., Bojović, P. D., Bojović, Ž., Šuh, J., Vujošević, D. Hybrid SDN Networks: A multi-parameter server load balancing scheme. Journal of Network and Systems Management, DOI: 10.1007/s10922-022-09642-y. 2022.

2. Nemanja Radosavljević, Milena Popović, Dušan Vujošeić, Djordje Babić, Optimal Selection of Lightweight Cipher Algorithm and Topology Construction Protocol in Wireless Sensor Networks, Studies in Informatics and Control, ISSN 1220-1766, vol. 30(4), pp. 43-53, 2021. https://doi.org/10.24846/v30i4y20210. 2021.

3. Bojović, Ž., Bojović, P. D., Vujošević, D., & Šuh, J. (2020). Education in times of crisis: Rapid transition to distance learning. Computer Applications in Engineering Education, 28(6), 1467-1489. 2020.

4. Vujošević, Dušan; Kovačević, Ivana; Vujošević-Janičić, Milena. The learnability of the dimensional view of data and what to do with it. Aslib Journal of Information Management, 71.1: 38-53, 2019.

5. Vujošević, Dušan, Dimensionnellement — décisionnellement : Recherches sur l’utilisabilité des interfaces utilisateurs en informatique décisionnelle, Editions universitaires europeennes, ISBN: 978-613-9-52730-4, 2019.

6. Kovačević, I., Vujošević, D. Matching virtual workplaces with cognitive styles: Exposing users with different cognitive styles to data models of alternative complexity, In Schütz, Alexander C., et al. Abstracts of the 60th Conference of Experimental Psychologists. Tagung experimentell arbeitender Psychologen (TeaP) 2018.

7. I. Pilčević, V. Jeremić, D. Vujošević, Evaluating the scientific performance of institutions within the university: An example from the University of Belgrade leading institutions. J. Serb. Chem. Soc., 83.11: 1285-1295, 2018.

8. Ивана З. Ковачевић и Душан М. Вујошевић, Учење као емоционално искуство: ефикасност у учењу и емоционална процена ситуације (оригинални научни чланак), Учење и настава, ISSN 2466-2801 • УДК 37(497.11), Година IV • Број 2 • 191–388 • 2018.

9. Дуња Мајсторовић, Душан Вујошевић, Рачунарство у облаку у Србији – Преглед стања, У Yuinfo 2016 – Зборник радова, Друштво за информационе системе и рачунарске мреже 2016 –  ISBN: 978-86-85525-17-9, стр. 317-320, 2016.

10. D. Vujošević, et al., A comparison of the usability of performing ad hoc querying on dimensionally modeled data versus operationally modeled data, Decis. Support Syst. (2012), doi:10.1016/j.dss.2012.05.004, 2012.

11. Вујошевић Д., Сукновић М., Пантовић В., Ковачевић И, „Улога пословне интелигемције у управљању знањем на примеру доказивања креирања знања експериментом са ад хок упитима“, Зборник радова Инфотех, Београд 2011.

5606-vujosevic-m-dusan