др Ивана Н. Медић

Ивана Медић је дипломирала и магистрирала музикологију на Факултету музичке уметности у Београду. Каријеру је започела 1999. године као асистенткиња на Катедри за теоријске предмете Факултета музичке уметности у Београду, да би затим прешла на Радио-телевизију Србије. Пре одласка у Велику Британију вршила је дужност главног музичког уредника Трећег програма Радио Београда и координатора међународне размене у оквиру Еурорадија. Као добитница престижних стипендија Overseas Research Award, Graduate Teaching Assistantship i School of Arts, Histories and Cultures Award, докторирала је на Универзитету у Манчестеру 2010. године. Током боравка у Великој Британији (2006–2013), радила је на Универзитету у Манчестеру и на Отвореном универзитету (The Open University).

Од 2013. је запослена у Музиколошком институту САНУ. Ангажована је као ванредни професор на Одсеку за мултимедијални дизајн Рачунарског факултета у Београду. Гостујући је истраживач Центра за руску музику колеџа Goldsmiths Универзитета у Лондону и координаторка Студијске групе за словенску и источноевропску музику при Британској асоцијацији за славистичке и источноевропске студије (BASEES). Од 2021. године ангажована је као евалуаторка пројеката поднетих на конкурсе Европске комисије. Пет година заредом била је чланица комисије за избор пројеката из области музике у Сектору за савремено стваралаштво Министарства културе Републике Србије. Руководилац је великог броја домаћих и међународних пројеката: између осталог, била је руководилац главног пројекта Музиколошког института САНУ Идентитети српске музике од локалних до глобалних оквира: традиције, промене, изазови (OI 177004, од 2017. до 2019. године), руководилац међународних пројеката Quantum Music (2015–2018) и Beyond Quantum Music (2019–2022) финансираних кроз програм Креативна Европа Европске комисије; руководилац београдског тима на трилатералном пројекту City Sonic Ecology – Urban Soundscapes of Bern, Ljubljana and Belgrade, финансираног у оквиру програма SCOPES Швајцарске националне фондације за науку (2014–2017); менаџерка пројекта DUALITY који је финансирао Фонд за иновациону делатност Републике Србије (2020–2022). Од 2022. руководи трогодишњим пројектом Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society (APPMES), који финансира Фонд за науку Републике Србије. Укупна вредност свих ових пројеката је преко милион евра. Председница је Музиколошког друштва Србије и председница Школског одбора Музичке школе “Мокрањац” у Београду.

Ивана Медић је објавила пет монографија и преко 90 научних радова, уредила девет тематских зборника и два каталога, и учествовала на бројним конференцијама. Одржала је пленарна предавања на конференцијама у Лондону, Дараму и Нишу. Добитница је годишње награде “Стана Ђурић-Клајн” за изузетан допринос музикологији у 2019. години, у категорији за најбољу монографију. Од 2017. до 2019. била је главна и одговорна уредница међународног научног часописа Музикологија. Ангажована је као гостујући уредник међународних часописа Contemporary Music Review, Arts и Књижевна историја. Бави се и преводилачким радом: досад је превела преко тридесет научних и стручних радова са српског на енглески језик и обратно. Активна је као извођачица–мултиинструменталисткиња, првенствено у домену савремене музике.