др Кристина Л. Вушковић

Избор у звање: 2007. Рачунарски факултет – Београд, Алгоритми и комплексност (АЛ)
Докторат: 1994. Carnegie Mellon University – Pittsburgh, PA, USA, Рачунарске науке
Диплома: 1989. New York University – New York, USA, Рачунарске науке

Др Кристина Вушковић рођена је 6.5.1967. у Београду, где је завршила основну школу и Математичку гимназију. Дипломирала је у области Mathematics and Computer Science (највиша категорија просечне оцене: Summa Cum Laude), Courant Institute, New Yорк University (1989). Докторирала је у области Algorithms, Combinatorics and Optimization, Carnegie Mellon University, awarded jointly by the Department of Mathematics, the School of Computer Science, and the Graduate School of Industrial Administration (1994). Обавила је постдокторске студије на Одсеку за комбинаторику и оптимизацију, University of Waterloo, од 1994-1996. године. Од 1996. до 2000. године др Кристина Вушковић радила је као доцент на Одсеку за математику, University of Kentucky. Године 1998. и 2008. гостовала је на Федералном универзитету у Rio de Janeiro. Од 2000. године ради на Факултету за рачунарство, University Leeds, где је редовни професор. Од. 2007. године ради на Рачунарском факултету као редовни професор. Њен истраживачки рад је концетрисан на теорију графова, комбинаторну оптимизацију и алгоритме оптимизације. Објавила је већи број радова у овим областима у престижним међународним часописима. Током своје каријере Кристина је била руководилац пројеката NSF-а (национална фондација за науку САД), EPSRC-а (британска национална фондација за науку), НСЕРЦ-а (канадска национална фондација за науку) и CNPQ-а (бразилска национална фондација за науку). Држала је предавања по позиву широм света. Учествује као уредник и рецезент у неколико стручних часописа.

1.M. Chudnovsky, C.-H. Liu, O. Schaudt, S. Spirkl, N. Trotignon and K. Vušković, „Triangle-free graphs that do not contain an induced subdivision of K4 are 3-colorable,“ Journal of Graph Theory, 92(2):67-95, 2019.

2.K. Cameron, M.V.G. da Silva, S. Huang and K. Vušković, „Structure and algorithms for (cap, even hole)-free graphs,“ Discrete Mathematics, 341(2): 463-473, 2018.

3.I. Adler, N.K. Le, H. Muller, M. Radovanović, N. Trotignon and K. Vušković, „On rank-width of (diamond, even hole)-free graphs,“ Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, 19(1) #24, 2017.

4.N. Trotignon and K. Vušković, „On triangle-free graphs that do not contain a subdivision of the complete graph on four vertices as an induced subgraph,“ Journal of Graph Theory, 84(3): 233-248, 2017.

5.S. Thomassé, N. Trotignon and K. Vušković, „A polynomial Turing-kernel for weighted independent set in bull-free graphs,“ Algorithmica, 77(3):619-641, 2017.

6.M. Chudnovsky, N. Trotignon, T. Trunck and K. Vušković, „Coloring perfect graphs with no balanced skew-partitions,“ Journal of Combinatorial Theory B, 115(C): 26-65, 2015.

7.P. Aboulker, P. Charbit, N. Trotignon, and K. Vušković, „Vertex elimination orderings for hereditary graph classes,“ Discrete Mathematics, 338(5): 825-834, 2015.

8.P. Aboulker, M. Radovanović, N. Trotignon, T. Trunck and K. Vušković, „Linear balanceable and subcubic balanceable graphs,“ Journal of Graph Theory, 75(2): 150-166, 2014.

9.M.V.G. da Silva and K. Vušković, „Decomposition of even-hole-free graphs with star cutsets and 2-joins,“ Journal of Combinatorial Theory B, 103(1): 144-183, 2013.

10.M. Radovanović and K. Vušković, „A class of three-colorable triangle-free graphs,“ Journal of Graph Theory, 72(4): 430-439, 2013.

5579-vuskovic-l-kristina