др Михајло Д. Цекић

Докторске студије
•Универзитет у Кембриџу (Тринити колеџ)
•Звање: Доктор наука (математика), 2017.
• Наслов дисертације: Калдеронов проблем за конекције

Мастер студије
• Звање: Мастер математичар, дипломирао са одличним просеком, 2014.
• Наслов мастер рада: Статистичке особине геометријских токова и еквидистрибуција

Основне студије
Дипломирани математичар, 2013.
• Димпломирао са одличним просеком

Пракса на универзитету у Кембриџу 6. 2013 – 8. 2013.
Летњи истраживачки пројекат
• Назив: Λ r Хованова хомологија рационалних чворова

Радно искуство
Универзитет у Цириху – од 9. 2021.
CNRS, Универзитет Париз-Сакле (Орсеј) – 9. 2019 – 8. 2021.
• Постдокторски истраживач
Max-Planck Институт за математику у Бону – 10. 2017 – 8. 2019.
• Постдокторске студије

6256-mihajlo-cekic