Душан З. Здравковић

Душан Здравковић рођен је 29.3.1993. године у Бору. Завршио је Гимназију “Светозар Марковић” у Нишу 2011. године у одељењу за надарене математичаре. Звање дипломираног информатичара стекао је 2020. године на Рачунарском факултету Универзитета Унион у Београду на смеру Рачунарске науке. Основне студије завршио је са укупном просечном оценом 8.02. Током основних студија стекао је искуство у индустрији на стручним праксама у компанији Google и Microsoft развојни центар, дуго година се бавио такмичарским програмирањем, има запажене резултате на бројним домаћим и међународним такмичењима, искуство у настави стекао је на Рачунарском факултету на позицији студента демонстратора. Тренутно је студент мастер студија на Рачунарском факултету, студијски програм Рачунарске науке.

6266-dusan-zdravkovic