Филип Б. Топузовић

Избор у звање: уметнички сарадник 2020, Рачунарски факултет, Обликовање мултимедија
Диплома: 2020, Рачунарски факултет у Београду, Рачунарски дизајн

Филип Топузовић је роћен 1990. године у Београду где 2009. завршава Пету београдску гимназију, природно-математички смер. Дипломирао је 2020. године на Рачунарском факултету у области дизајна са просечном оценом 9,97. Уписао је (2020. године) мастер студије Рачунарског факултета (студијски програм Рачунарски дизајн). Учествовао је на многобројним пројектима из области графичког дизајна, дизајна мултимедија, фотографије и веб дизајна. 2011 – 2012. Ради као инструктор из области мобилних технологија за компанију Теленор д.о.о. и као ИТ рецензент у компанији Бенчмарк д.о.о. Од 2019. године укључен је у наставу на Рачунарском факултету, прво као студент демонстратор, а потом као уметнички сарадник на предметима Фотографија, Графичко обликовање, Графички дизајн 1 и 2, Веб дизајн и Мултимедијални информациони системи. Од 2021. године ради као дизајнер на startup пројекту развоја алата за електро-инсталатерску индустрију coiliq.com.

1. Дизајн визуелног идентитета и софтверских решења компаније COIL iQ (2021).

2. Дизајн визуелног идентитета катедре за Мултимедијални дизајн Рачунарског факултета (2020).

3. Сниматељ документарног филма „Ко је Малвина Хофман“ (2020), Институт за историју
оглашавања, Београд.

4. Графичко обликовање монографије „На дистанци од манипулације“ (2019), Институт за
педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду.

5. Фотограф фестивала класичне музике Piano Summer (2019), Врање.

6. Дизајн веб сајта фестивала класичне музике Piano Summer (2019), Врање.

7. Фотограф Београдског маратона (2018).

8. Графичко обликовање монографије „Образовањем до безбедности“ (2018), Факултет
безбедности Универзитета у Београду.

9. Дизајн веб сајта катедре за Рачунарски дизајн Рачунарског факултета (2017).

10. Дизајн и имплементација апликације Sidekick за визуелизацију података у симулацији Assetto
Corsa (2016 – 2017), у сарадњи са компанијом Race Sim Studio.

6261-filip-topuzovic