М. Сц. Ана С. Марковић

Лични подаци
Рођена 16.03.1994. у Београду. Завршила Рачунарску гимназију и Рачунарски факултет, такође у Београду.

Радно искуство
Студент демонстратор, Рачунарски факултет, Универзитет Унион, Beograd — 2016-2018
Учествовала у организовању и извођењу наставе из области дизајна софтвера и софтверског инжењерства. Започела рад на едукативном алату који ће омогућити практично изучавање сервисних архитектура у академском образовању.

Образовање
2013-2018 — Рачунарски факултет, Универзитет Унион, Beograd
2009-2013 — Рачунарска гимназijа, Beograd

Награде и признања
2013 — стипендijа за академске студijе на Рачунарском факултету, Универзитета Унион у Београду.
2009 — стипендijа за средњу школу, Рачунарска гимназijа, Beograd.

Вештине
– Владање концептима моделом и догађајима вођеног развоја софтвера.
– Познавање сервисних и вишеслојних архитектура.
– Примена дизајн шаблона у пројектовању софтверских решења.
– Пројектовање база података; манипулација архитектуром и садржајем информационог ресурса.
– Програмски језици: Java, C#, SQL, PL/SQL, JavaScript.

Страни језици
– познавање енглеског језика, ниво C2, Cambridge English: Proficiency (CPE), Cambridge
– познавање француског језика, ниво А2

6019-ana-markovic