М. Сц. Бојана Г. Ћук

 • Избор у звање 2017. Рачунарски факултет, Енглески језик
 • Мастер 2014. Филолошки факултет у Београду, Језик, књижевност и култура
 • Диплома 2012. Филолошки факултет у Београду, Енглески језик и књижевност

Бојана Ћук рођена је 07.04.1988. године у Ваљеву, где је завршила основну и средњу школу (Ваљевска гимназија, друштвено – језички смер). На Филолошком факултету у Београду, одсек – енглески језик и књижевност, дипломирала је у јуну 2011. године са просечном оценом 9,18. Наредне, 2012. године завршила је и мастер студије (одсек – језик, књижевност и култура) на истоименом факултету са просечном оценом 10,00.
Током свог радног искуства имала је прилике да ради са различитим узрастима, како са децом тако и са одраслима. Предавала је на свим нивоима конверзације, укључујући и пословни енглески у Народној банци Србије. Има искуства у раду са особама са посебним потребама. Такође је припремала студенте за разговоре у Амбасади Сједињених Америчких држава у склопу програма Wоrк and Travel. Њено радно искуство обележио је и рад у интернационалној школи, где је као наставник разредне наставе имала прилике да ради у једној мултикултуралној и мултијезичкој средини. Запослена је на Рачунарском факултету од октобра 2017. године.
Члан је ELTA удружења наставника енглеског језика и редовно похађа семинаре и конференције које доприносе њеном стручном и професионалном развоју.

 1. 19th ELTA Conference, “Curiosity is the engine of achievement”, online, 21-22 maj 2021.
 2. 18th ELTA Conference, “Be the change you want to see in the world”, online, 11-12 decembar 2020.
 3. 17th ELTA Conference, “No English Teacher is an Island”, Beograd, 10-11 maj 2019.
 4. 16th ELTA Conference, “New Trends: Teacher’s Guide Through ELT Galaxy Beograd, 11-12 maj 2018.
 5. 13th ELTA Conference, “A Taste of 21st Century Teaching”, Beograd, 2015.
 6. 12th ELTA Conference, “Back to the Future”, Beograd, 2014.
 7. Theme-Based Instruction in Teaching English, radionica o profesionalnom razvoju, Beograd, 2014.
 8. “Benefits of sharing learning objectives with students (CFP-003)”, učesnik na radionici, Institoto Cervantes, Beograd, 2013.
 9. Special Educational Needs Conference: Challenges and Solutions, Beograd, 2013.
 10. 10th ELTA Conference, “Teaching Outside the Box”, učešće na radionici, Beograd, 2012.

5972-cuk-bojana