М. Сц. Петар З. Првуловић

Мастер: 2017. Рачунарски факултет
Диплома: 2012. Рачунарски факултет

Рођен 1988. у Смедеревској Паланци, где 2003. године завршава основну школу а 2007. гимназију, природно-математички смер. Током школовања учествовао је на бројним такмичењима математике и програмирања са запаженим успехом, на основу чега добија стипендију Рачунарског факултета.
Рачунарски факултет уписује 2007. године и на смеру Рачунарске науке дипломира 2012. године.
Мастер студије завршава 2017. године на Рачунарском факултету и исте године уписује докторске студије, које након паузе наставља 2020. године упоредо са запослењем на Рачунарском факултету.

Од 2010. у континуитету ради као предавач и веб developer.

Од 2010. до данас ради као предавач у CET школи рачунара на курсевима програмирања и база података.
2011-2013. радио у Паланачкој гимназији као наставник информатике.
2011-2017. са прекидима радио на Рачунарском факултету као демонстратор на предметима Криптографија, Паралелни алгоритми, Скрипт језици, Интеракција човек-рачунар, Veb програмирање, Дизајн и развој веб апликација.
2017-2020. ради као асистент на академији „Доситеј“, на предметима у области база података, алгоритама и веб програмирања.
2020. прелази на Рачунарски факултет, где као асистент ради на предметима Скрипт језици, Велики подаци.

2011-2015 развијао је веб сајтове и сервисе Рачунарског факултета, Рачунарске гимназије и CET школе рачунара.
2014-2017 пројектовао и имплементирао скуп софтверских решења и сервиса за потребе Правосудне академије.
2015-2016 пројектовао и имплементирао софтверско решење за библиотеку Архива Југославије.
Спољни сарадник народног музеја у Смедеревској Паланци од 2018. године.
Од 2018. године главни пројектант софтвера на startap пројекту регистра међународних пословних спорова диспутесрегистер.орг.
Од 2019. године главни пројектант софтвера на startap пројекту развоја алата за електро-инсталатерску индустрију coiliq.com.

1. Предлог метода експонирања KNIME модела као REST веб сервиса, П.Првуловић,
Н.Радосављевић, Д.Вујошевић, Infotech, 2020.

6249-petar-prvulovic