др Маја С. Станковић

Дипломирала историју модерне уметности на Филозофском факултету Универзитета у Београду 2001. године. Магистрирала је 2008. године, а 2013. године на истом факултету одбранила докторску тезу “Контекст у савременој српској уметности на крају XX и почетку XXI века”.

Од 2004. године објављује радове из области савремене уметности, теорије и критике. Коауторка је два зборника о савременој и видео уметности, ауторка књиге о контекстуалним праксама у савременој уметности. Од 2008. чланица је међународног удружења ликовних критичара AICA. Од 2011. године предаје на Факултету за медије и комуникације, где је редовна професорка.

  • Умрежена слика. Факултет за медије и комуникације, 2022.
  • Флуидни контекст. Контекстуалне праксе у савременој уметности. Факултет за медије и комуникације, 2015.
  • Слике/Сингуларно/Глобално (коаутор зборника). Факултет за медије и комуникације, 2013.
  • Слика/Покрет/Трансформација (коаутор зборника). Факултет за медије и комуникације, 2013.