др Немања М. Илић

Избор у звање: 2014. Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац, Математика – информатика
Докторске студије: 2013. Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Електротехника и рачунарство
Мастер студије: 2008. Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Електротехника и рачунарство
Основне студије: 2007. Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Електротехника

Рођен 1984. године у Крушевцу где је завршио основну школу и гимназију. Основне, мастер и докторске студије завршио на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, редом 2007, 2008. и 2013. године. Основне и мастер студије похађао на смеру за Биомедицински и еколошки инжењеринг одсека за Физичку електронику, док је на докторским студијама био на смеру за Управљање системима и обраду сигнала. Добио је Сименс награду 2008. године као најбољи дипломирани студент на смеру основних студија. После докторских студија годину дана радио у компанији Seven Bridges Genomics у Београду као инжењер биоинформатике, а затим се запослио у Високој техничко-технолошкој школи у Крушевцу као професор струковних студија. Као истраживач сарађује са Институтом Влатаком у Београду од 2016. године. Такође од 2016. године сарађује као предавач са Рачунарским факултетом Универзитета Унион у Београду, где учествује у формирању курсева из Машинског и Дубоког учења. Коаутор је једне монографије међународног значаја, десетак радова у иностраним часописима, као и низа радова на иностраним и домаћим конференцијама.

  1. S. S. Stanković, N. Ilić and M. S. Stanković, "Adaptive Consensus-Based Distributed System for Multisensor Multitarget Tracking," in IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 58, no. 3, pp. 2164-2179, June 2022, doi: 10.1109/TAES.2021.3132285
  2. Dašić D., Vučetić M., Ilić N., Stanković M., Beko M., "Application of deep learning algorithms and architectures in the new generation of mobile networks", Serbian Journal of Electrical Engineering, 2021, Vol. 18, No. 3, pp. 397-426, https://doi.org/10.2298/SJEE2103397D
  3. D. Dašić, N. Ilić, M. Vučetić, M. Perić, M. Beko, M. Stanković, “Distributed Spectrum Management in Cognitive Radio Networks by Consensus-Based Reinforcement Learning”, SENSORS, Vol. 21, No. 9, pp. 2970 – 2970, Apr. 2021 https://www.mdpi.com/1424-8220/21/9/2970/pdf
  4. M. S. Stanković, N. Ilić, S. Stanković, “Decentralized Consensus-Based Estimation and Target Tracking”, Academic mind, ISBN: 978-86-7466-859-7 https://www.korisnaknjiga.com/decentralized-consensus-based-estimation-and-target-tracking-naslov-195390
  5. Ali K.O.A., Ilić N., Stanković M.S., Stanković S.S., "Distributed target tracking in sensor networks using multi-step consensus." IET Radar, Sonar & Navigation 12.9 (2018): 998-1004. https://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/iet-rsn.2018.5127
  6. Ali K.O.A., Ilić N., Stanković M.S., Stanković S.S., "Consensus-based distributed adaptive target tracking in camera networks using Integrated Probabilistic Data Association." EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2018.1 (2018): 1-16. https://asp- eurasipjournals.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s13634-018-0534-z.pdf
  7. M. S. Stanković, N. Ilić and S. S. Stanković, "Distributed Stochastic Approximation: Weak Convergence and Network Design", in IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 61, no. 12, pp. 4069-4074, Dec. 2016, doi: 10.1109/TAC.2016.2545098