Синиша В. Лале

Диплома: 2012. Рачунарски факултет, Рачунарске мреже и комуникације

Синиша Лале је рођен 1972. године у Мостару. Основну школу и Математичко-информатичку гимназију „Огњен Прица“ завршио је у Сарајеву. У Београду је завршио Рачунарски факултет, смер Рачунарске мреже и комуникације. Највећи део радног времена је провео у фирми CET – Computer Equipment and Trade, где је радио у својству предавача и аутора курсева, али и на пословима пројектовања, имплементације и администрације софтверских компоненти рачунарских мрежа за спољне клијенте. Поседује више ИТ сертификата укључујући Microsoft Certified Trainer. Хонорарно сарађује и са другим установима као што је Рачунарска гимназија. Активан је и као предавач на многим јавним ИТ скуповима. 

1. Рачунарски факултет, Београд. Главни пројектант дизајна и имплементација мрежне инфраструктуре са приближно 120 рачунара и 600 корисника.

2. Путник А.Д.Д., Београд. Пројектант дизајна и имплементације мрежне инфраструктуре за централу компаније са око 150 корисника.

3. Технолошко-металуршки факултет, Београд, главни пројектант Управљање документима помоћу Sharepo-int Portal сервиса. Пројекат подржао Microsoft.

4. Средња ПТТ школа, Београд, учесник, техничка подршка. Увођење E-Learning у извођењу наставе. Пројекат подржао Microsoft.

5. CET, Београд. Пројектант  Имплементација Web сервера

5634-lale-v-sinisa