Вук С. Пајовић

Вук Пајовић је рођен 23.7.1995. године у Београду. Основне студије на Електротехничком факултету у Београду, студијски програм Електротехника и рачунарство уписао је 2014. године. Дипломирао је 2018. године, са просечном оценом 9,33. У периоду од 2018. до 2021. године студирао је на École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) и завршио мастер студије из области роботике. У току мастер студија награђен је стипендијом која се додељује најбољем студенту мастер студија (студенти који спадају у првих 1% по успеху студирања).