др Зоран Бабовић

Зоран Бабовић је рођен 14.09.1973. године у Лазаревцу. Oсновне студије је завршио на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, на смеру Рачунарска техника и информатика, где је обранио дипломски рад на тему „MPEG 1-2 мултиплексер“. На истом факултету је завршио докторске студије, одбранвши дисертацију под називом „Семантичка интеграција сензорских мрежа“ 2018. године, такође на смеру Рачунарска техника и информатика.

Научно-истраживачко искуство је започео 2003. године у сарадњи са немачким институтом IPSI Fraunhofer на пројектима у области мултимедије преко предузећа ИПСИ. Истраживачке активности је наставио од 2006. године као истраживач у Иновационом центру Електротехничког факултета у Београду, где је и тренутно ангажован као научни сарадник. Учествовао је у пет пројеката финансираним од стране Европске комисије у оквиру шестог и седмог оквирног програма (FP6
и FP7) у периоду од 2007. до 2013. године и то: FP6-We-Go, FP7-ProSense, FP7-ARTreat, FP7-BALCON и FP7-HiPEAC. Такође је учествовао на шест иновационих пројеката финансираним од Министарства за просвету, науку и технолошки развој (МПНТР) Републике Србије или Фонда за иновациону делатност као члан тима или као водећи истраживач. Дати пројекти припадају области база података, дистрибуираног управљања подацима, Интернета ствари, архитектуре рачунара, проналажења скривеног знања и електронске управе. Од 2011. године је био ангажован на пројекту ”III 44006: Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању” који је укључивао више факултета и института, а под руководством Математичког института САНУ. Поседује такође искуство у раду на индустријским софтверским пројектима за компаније из USA, UK и домаћег банкарског сектора кроз ангажовање преко предузећа ИПСИ као вођа тима/eкстерни консултант.

Наставне активности је започео 2019. године на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу као доцент на студијском програму Рачунарска техника и софтверско инжењерство, где је био запослен до 2023. године са 30% радног времена. Од 2023. године ради у звању доцента на Рачунарском факултету.

  1. Babović, Z., Bajat, B., Đokić, V. et al. „Research in computing-intensive simulations for nature-oriented civil-engineering and related scientific fields, using machine learning and big data: an overview of open problems,“ Journal of Big Data 10, article no:73, 2023.
  2. Babović, Z., Bajat, B., Barac, D. et al. „Teaching computing for complex problems in civil engineering and geosciences using big data and machine learning: synergizing four different computing paradigms and four different management domains,“ Journal of Big Data 10, article no:89, 2023.
  3. Babovic, Z.,” Semantic Internet of Things Platforms-Examples of Two Different Approaches for Cloud Environment,” (Invited paper), 27th Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade, Serbia, November 2019.
  4. N. Trifunovic, B. Perovic, P. Trifunović, Z. Babovic, A. R. Hurson, “A Novel Infrastructure for Synergistic Dataflow Research, Development, Education, and Deployment: The Maxeler AppGallery Project,” Advances in Computers, Elsevier, vol. 106, pp. 167 – 213, 2017.
  5. V. Milutinovic, М. Kotlar, M. Stojanovic, I. Dundic, N. Trifunovic, Z. Babovic, “DataFlow Systems: From Their Origins to Future Applications in Data Analytics, Deep Learning, and the Internet of Things,” In DataFlow Supercomputing Essentials, Algorithms, Applications and Implementations, Springer, pp. 127 – 148, 2017.
  6. Z. Babovic, J. Protic, V. Milutinovic, “Web Performance Evaluation for Internet of Things Applications”, IEEE Access, vol. 4, pp. 6974 – 6992, 2016.
  7. M. Kotlar, Z. Babovic, V. Milutinovic, „DataFlow SuperComputing for Big Data,“ The 19th European Conference on Mathematics for Industry, 13-17. June 2016., Santiago de Compostela, Spain, European Consortium for Mathematics in Industry, pp. 136 – 137, 2016.
  8. Z. Babovic, V. Milutinovic, “Novel System Architectures for Semantic Based Integration of Sensor Networks”, Advances in Computers, vol. 90, pp. 91-183, 2013.
  9. A. Kalogeratos, V. Chasanis, G. Rakocevic, Z. Babovic, M. Novakovic, A. Likas, “Mining Clinical Data,“ In Computational Medicine in Data Mining and Modeling, Springer Verlag, pp. 1 – 34, 2013.
  10. I. Vukasinovic, Z. Babovic, G. Rakocevic, „A Survey on the Use of Mobile Agents in Wireless Sensor Networks“, 2012 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT2012), 19 – 21. March 2012, Athens, Greece, IEEE, pp. 271 – 277, 2012.