Дипломирала Ивана Прешић

На Рачунарском факултету у петак 27. новембра 2009. дипломирала је Ивана Прешић (86/05), која је одбранила дипломски рад на тему „Анализа података у мобилној телефонији коришћењем Data Mart“.

Кроз овај рад се покушало приближити интригантно подручје Business Intelligence-а, односно подручје пословне интелигенције. Израда Data Mart-а за пословну грану мобилне телефоније која је приказана у овом раду испунила је очекивања од овог система и оправдала све његове трошкове. Омогућен је увид у пословање оператера мобилне телефоније.“ – закључила је Ивана Прешић у својој одбрани рада.

Одбрани су присуствовали ментор мр Снежана Поповић и члан комисије доцент Десимир Вучић, као и бројни гости.

Фотографије са одбране можете погледати у галерији.

1349-diplomirala-ivana-presic-1349