Дипломирао Небојша Прибиловић

„Системи одржавања и отклањања сметњи у приступној телекомуникационој мрежи“ тема је дипломског рада Небојше Прибиловића, студента који је јуче дипломирао на Рачунарском факултету. Ментор рада био је професор Десимир Вучић, а члан комисије Драган Милетић.

„Ефикасно и правовремено одржавање приступне телекомуникационе мреже доприноси квалитетнијем саобраћају и непрекидности везе, што за последицу има задовољне кориснике и профитабилност предузећа. У будућности се може очекивати континуалан развој како жичних тако и бежичних приступних мрежа како би се ускладиле потребе корисника за широкопојасним сервисима и економски интереси провајдера сервиса.“ – закључује Небојша у свом дипломском раду.

3506-diplomirao-nebojsa-pribilovic