Дипломирао Стефан Срећковић

Студент РАФ-а, Стефан Срећковић, дипломирао је јуче са радом „Увод у IPv5“. Одбрани су присуствовали Мирјана Радивојевић, ментор, и Драган Милетић, члан комисије. „У овом раду направљен је увод у TCP/IP референтни модел, укратко је описан сваки од слојева модела и улоге њима додељене. Објашњена је корелација слојева и начин на који размењују податке међусобно, енкапсулацијом и де-енкапсулацијом. Описан је IPv4 протокол, адресирање на Интернету и рутирање пакета међу уређајима. Указани су реални проблеми адресног простора, недостатак адреса на Интернету и технике миграције којима би се олакшао прелазни период.“ – закључује Стефан на крају свог излагања.

3504-diplomirao-stefan-sreckovic