Докторска дисертација – Јована Божић

Научно-наставно веће Рачунарског факултета у Београду обавештава научну и стручну јавност да је на увид доступна докторска дисертација кандидата Јоване Божић, под називом Предикција временских низова помоћу таласића и неуралних мрежа са применом за предикцију валутних парова.
Дисертација се налази у библиотеци Рачунарског факултета и у репозиторијуму Универзитета Унион и доступна је за јавност до 10. децембра 2017. године.
Јована Божић је завршила основне студије на Електротехничком факултету у Београду са просечном оценом 9,26 и од 2012. године је у сталном радном односу у компанији Телеком Србија. Студент је докторских студија на Рачунарском факултету од 2010. године.

4641-doktorska-disertacija-jovana-bozic