Одбрана мастер рада на тему „Један приступ имплементацији информационог система за евиденцију производње гумених црева“

Студенткиња Анђела Вујовић је у четвртак, 24. децембра 2020. године одбранила свој мастер рад на тему „Један приступ имплементацији информационог система за евиденцију производње гумених црева“ пред ментором др Душаном Вујошевићем и др Снежаном Поповић и др Љубомиром Лазићем, члановима комисије.
У апстракту свог рада Анђела је истакла: „Предмет овог рада представља имплементација информационог система за евиденцију производње гумених црева. У практичном делу рада је приказан пример коришћења софтвера чији је циљ да буде доступан крајњем кориснику. Практичан део рада представља резултате који су од значаја ради праћења производног процеса на дневном нивоу. Такође, помоћу софтвера је могуће убацивати нове производе на стање и ажурирати постојеће количине. Сви ови подаци доприносе бољем и ефикаснијем пословању, и своде могућност грешке на минимум. Циљ апликације је ефикасније и брже креирање радних налога, а самим тим би се убрзао и комплетан производни процес. Идеја је да се апликација која подржава технологију израде производа од гуме у потпуности приближи крајњем кориснику, на начин да софтвер израчуна већину ствари.

У теоријском делу рада су дефинисани појмови, методологије, стратегије и фактори увођења софтвера у производни процес. Рад ће обухватати приказ свих неопходних корака и података за израду производа од гуме. Поред тога, теоријски део је усмерен на опис архитектуре система и њених специфичности код примене у изради, евиденцији и свим активностима које прате овај производни процес. Посебно ће бити анализирана улога овог система као електронског радног налога од ког зависи даља технологија израде.“

„Даља истраживања ове теме односиће се на унапређење система и додавање напреднијих функционалности. Основна карактеристика овог система је да није неопходно коришћење додатне опреме (читача бар кода) који скенира код са производа, али је свакако остављено као могућност унапређења које је у будућности планирано. Такође, систем је потребно додатно унапредити да води рачуна о минималним количинама на лагеру, како би увек било залиха у магацину.

Идеја је да се апликација унапреди у пословни софтвер, где би тренутне функционалности представљале само један део функционисања целокупног система. Планирано је увођење праћења материјала који се увози и служи за саму израду. Евиденција добављача и конкурентност цена на тржишту је такође један део који је неопходан за пословни систем какав треба да буде у будућности.“ – закључила је Анђела.

Фотографије са одбране доступне су у галерији.

6076-odbrana-master-rada-na-temu-jedan-pristup-implementaciji-informacionog-sistema-za-evidenciju-proizvodnje-gumenih-creva