Студент Душан Здравковић одбранио је дипломски рад на тему „Палиндромско стабло“

Студент Рачунарског факултета Душан Здравковић је 30. октобра 2020. године одбранио дипломски рад на тему Палиндромско стабло пред комисијом коју су чинили: ментор др Владимир Миловановић и члан др Драган Урошевић.
Палиндроми су једна од најзанимљивијих структура стрингова, и често их можемо пронаћи у задацима и чанцима аутора који се баве теоријом формалних језика, комбинаториком речи и алгоритмима над текстовима и стринговима. Циљ овог рада је представљање структуре података палиндромско стабло, на неким местима називана и еертрее, која омогућује једноставнија и бржа решења за проблеме претраживања и пребројавања палиндромских подстрингова, факторизације на палиндроме, као и неколико других палиндромских проблема. У раду се представља начин коришћења структуре за онлајн решавање ових проблема, што је и био мотив за њено изучавање, али и напредније технике коришћења као што је спајање више палиндромских стабала за више различитих стрингова и подржавање операције брисања карактера. – наведено је у апстракту.
 Фотографије са одбране налазе се у галерији.

6033-student-dusan-zdravkovic-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-palindromsko-stablo