Студент Слободан Николић одбранио је дипломски рад на тему „Интеграција позадинских сервиса у Unity 3D развојно окружење“

Студент Рачунарског факултета Слободан Николић је 26. новембра 2020. године одбранио дипломски рад на тему „Интеграција позадинских сервиса у Unity 3D развојно окружење“ пред комисијом коју су чинили: ментор др Милан Видаковић и члан др Бојана Димић Сурла.

„У раду ће бити објашњен и анализиран начин увоза и имплементације спољашњих и унутрашњих пакета и прибора за развој софтвера (SDK) у Unity окружењу за развој апликација, као и потреба за коришћењем оваквих сервиса са циљем креирања потпуног производа који може бити конкурентан на тржишту 2020. године. На почетку је објашњен значај праћења различитих метрика перформанси апликације, које се прате и бележе коришћењем позадинских сервиса, као и опис најзначајних индикатора перформанси. Након кратког прегледа окружења за развој и његових основних карактеристика, направљен је и преглед свих позадинских сервиса који ће бити анализирани у овом раду. У одговарају ћим секцијама ће бити објашњени појединачни сервиси и њихов увоз и имплементација, кроз објашњења, исечке делова кода и слике. Поред увоза појединачних прикључака и имплементације, објашњен је и сам начин изградње пројекта, могуће грешке при изградњи и начини њиховог решавања.“ – наведено је у апстракту.

„Тема овог рада је изабрана на основу личног искуства у индустрији видео игара и апликација, као и на основу најважнијих трендова и тема при развоју истих у модерном добу. У раду су на почетку објашњени основни појмови потребни за разумевање целокупне теме, која се обрадује касније кроз рад, примерима из коришћења поменутих технологија и окружења за развој. Детаљније обрадене теме су једне од најважнијих тема у модерном развоју апликација, као што су аналитика и монетизација производа, са фокусом на Firebase ситем за аналитику и IronSource медијацију реклама. Детаљније познавање оваквих система, као и различитих методологија рада и развоја софтвера омогућавају поглед на ширу слику индустрије мобилних апликација, али и софтвера генерално, као и сервиса у облаку, који омогућавају бржу и лакшу итерацију кроз развој апликација. Сигуран сам да ће ми тај поглед омогућити развој каријере у правцу који желим, а то је дефинитивно програмирање и предузетништво у сфери информационих технологија.“ – закључио је Слободан.

Фотографије са одбране налазе се у галерији.

6063-student-slobodan-nikolic-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-integracija-pozadinskih-servisa-u-unity-3d-razvojno-okruzenje