Студенткиња Валерија Нагл одбранила је дипломски рад на тему „Превођење монолитне у микросервисну архитектуру на примеру апликације студентских анкета“

Студенткиња Рачунарског факултета Валерија Нагл је у петак, 19. новембра 2021. године одбранила дипломски рад на тему Превођење монолитне у микросервисну архитектуру на примеру апликације студентских анкета пред комисијом коју су чинили ментор, др Бојана Димић Сурла и члан, др Милан Видаковић .

У уводу свог рада Валерија је истакла следеће:

Монолитна архитектура је класичан облик архитектуре где је апликација изграђена као једна целина. Монолитан софтвер је дизајниран на начин да се све налази у једној инстанци апликације. Компоненте монолитног програма су међусобно повезане и зависе једна од друге, за разлику од слабо повезаног софтвера, као што је то случај са модуларним софтверима, као што је микросервисна архитектура. Код монолитне архитектуре, промене захтевају добро планирање и координацију, и тешко је постићи добру модуларну структуру. Скалирање се спроводи скалирањем целе апликације, уместо скалирањем делова који захтевају више ресурса.
У миркосервисној архитектури, више слабо повезаних сервиса ради заједно. Сваки миркосервис има мање функционалности, или у идеалном случају једну функционалност, и представља посебан процес који се може покренути и зауставити независно од осталих процеса.

У овом раду описана је израда апликације за студентску анкету превођењем монолитне архитектуре у микросервисну. Монолитне апликације су релативно лакше и једноставније
за развој у поређењу са микросервисним апликацијама, а проблеми кашњења и безбедности мреже код монолитне архитектуре су мањи у поређењу са архитектуром микросервиса. Иако монолитан сервер представља природан начин развоја апликације, проблеми се јављају приликом промене било ког дела. Уколико дође до потребе за скалирањем, врши се скалирање целе апликације, уместо само неких делова. Наведене мане монолитне архитектуре отклоњене су преласком на микросервисну архитектуру.
Микросервиси смањују сложеност система и боље управљају ресурсима поделом монолита на мање софтверске компоненте које су јасно раздвојене, па је постојећа апликација за студентску анкету подељена на два сервиса са јасним функцијама, који синхроно комуницирају уз помоћ HTTP протокола. – закључила је Валерија.


Фотографије са одбране доступне су у галерији.

6531-studentkinja-valerija-nagl-odbranila-je-diplomski-rad-na-temu-prevodenje-monolitne-u-mikroservisnu-arhitekturu-na-primeru-aplikacije-studentskih-anketa