Студент Андрија Петровић одбранио је дипломски рад на тему „Ефекти развоја вођеног тестовима на екстерне квалитете и продуктивност у развоју софтвера“

Студент Рачунарског факултета Андрија Петровић је у среду, 14. децембра 2022. године одбранио дипломски рад на тему Ефекти развоја вођеног тестовима на екстерне квалитете и продуктивност у развоју софтвера пред комисијом коју су чинили ментор др Бојана Димић Сурла и члан др Милош Раденковић.

У уводу свог рада Андрија је истакао следеће:

Поступак израде савременог софтверског решења, поред спецификације, дизајна, имплементације, документације обухвата и неизоставни процес тестирања, уочавање постојећих багова и отклањање истих. Сви ови кораци су неопходни у креирању, одржавању и испоручивању квалитетних софтверских решења или софтверских компоненти.


Тестирање софтвера представља метод провере да ли софтверски производ одговара очекиваним захтевима, као и потврду да софтверски производ не садржи неке недостатке и грешке до којих може доћи приликом имплементације неког решења. Тестирање укључује извршавање софтверских/системских компоненти коришћењем ручних и аутоматизованих алата за процену једног или више својства који се разматрају.


Важност тестирања софтвера може бити идентификована као намера да се тестирањем самог софтверског решења осигура поузданост, сигурност и високе перформансе које ће резултовати у уштеди времена, исплативости и задовољством корисника.Како развој применом агилне методологије развоја софтвера захвата све већи моментум, индустрија развоја софтвера се прогресивно више фокусирана на континуирану испоруку. Производ се стално надограђује да би остане конкурентан, што захтева један другачији приступ у постизању веће ефикасности и свеукупног унапређења процеса израде и пласирања производа на тржиште.


TDD методологија настала као део EX парадигме, очекује другачији приступ приликом развоја софтвера. Кроз овај рад, имали смо прилику да се упознамо са свим концептима везаним за ово методологију у развоју софтверских решења. Од самих основа, до апстрактнијих разумевања и примене кроз све неопходне фазе у процесу реализације софтверског производа.


У последњем делу овог рада, где смо на примерима из индустрије и реалног окружења, анализирали овакав начин развоја, можемо доћи до закључка да TDD као методологија заиста у завидној мери утиче на ефикасност, квалитет и дизајн софтверског решења
. – закључио је Андрија.

Фотографије са одбране доступне су у галерији.