Студент Лазар Поповић одбранио је дипломски рад на тему „Имплементација веб апликације за расподелу наставе“

Студент Рачунарског факултета Лазар Поповић је у понедељак, 4. децембра 2023. године одбранио дипломски рад на тему Имплементација веб апликације за расподелу наставе пред комисијом коју су чинили ментор др Бојана Димић Сурла и члан др Милан Видаковић.

У уводу свог рада Лазар је истакао следеће:

Циљ дипломског рада је да се развије веб апликација која би се користила за вођење евиденције о расподели наставе на факултету. Факултети врше расподелу предавача (професора, асистената, сарадника) на предмете. У једној школској години држи се више предмета на факултету, сваки предмет има свој фонд часова, то је број часова предавања и број часова вежби, а неки предмети имају и практикум. Неки предмети се изводе у више термина предавања и вежби. Претходно описане информације потребно је обрадити и на основу истих генерисати извештај ради вођења евиденције о расподели наставе и годишњем оптерећењу наставе на факултету.
Крајњи циљ апликације је генерисање извештаја о расподели наставе за школску годину по наставницима и предметима. Апликација би омогућавала олакшан начин генерисања извештаја који би студентска служба користила за праћење расподеле наставе.
Апликација би такође омогућавала водјење евиденције о расподели наставе, омогућавајући кориснику да унесе који професори држе који час и у колико термина недељно, као и који предмети се одржавају на факултету, додавање ванредних часова и додељивање истих професорима. Након уноса свих података (информације о професорима и предметима), идеја је да се аутоматизује генерисање извештаја у неком формату како би се добила слика о настави за дату годину. Апликација описана у овом раду је прилагођена за расподелу наставе Рачунарског факултета, Универзитета Унион у Београду.
Веб апликација је развијена коришћењем Java, MySQL, Spring Boot, JPA, Hibernate, Maven, HTTP protokol, REST tehnologija za serversku i Typescript, Angular,
Bootstrap, HTTP protokol, HTML, CSS, npm(Node.js) за клијентску страну, све ове технологије објашњене су у следећој секцији.

У раду је описана имплементација веб апликације за вођење евиденције о настави факултета и генерисање извештаја наставе. Представљене су и коришћене технологије које омогућавају имплементацију свих функционалности апликације. Процес вођења евиденције је поједностављен и користе се само потребне информације за вођење евиденције наставе професора. Генерисањем извештаја омогућава студентској служби лак начин држања евиденције и обавештавања професора о њиховој расподели наставе.
Spring Boot је омогућио брзу и једноставну израду серверске стране апликације. Коришћењем Јаве је погодно за овај пројекат и њему сличним због великог броја библиотека које су доступне. Ангулар фрејмворк омогућио је брзу имплементацију динамичког клијентског дела апликације, највише због своје подршке за мноштво језика и алата.

Студентској служби апликација која је представљена у раду омогућава једноставан и интуитиван начин вођења евиденције наставе у току школске године. Главни проблем који апликација решава јесте проблем генерисања извештаја наставе по професорима и предметима, давајући детаљан преглед расподеле наставе.
Апликација би могла да се прошири и на друге факултете, под условом да користе сличан начин вођења евиденције и расподеле наставе.
Апликација описана у раду би се могла унапредити додавањем слања извештаја професорима емејлом. Још неки примери побољшања апликације су аутентификација и давање улоге корисницима, аутоматско уписивање података у базу из неког фајла. Уместо поновне расподеле могло би се додати учитавање расподеле од неких претходних година, уз унос само потребних измена за текућу школску годину.
– закључио је Лазар.

Фотографије са одбране погледајте у галерији.