Студент Никола Алексић одбранио је дипломски рад на тему „Експертски системи у примени решавања нонограма“

Студент Рачунарског факултета Никола Алексић је у петак, 21. јула 2023. године одбранио дипломски рад на тему Експертски системи у примени решавања нонограма пред комисијом коју су чинили ментор др Јелена Васиљевић и члан др Милош Јовановић .

У апстракту свог рада Никола је истакао следеће:

Циљ овог рада је имплеметирати експертски систем у Јава програмском језику који може да реши и генерише нонограм логичке загонетке.
Рачунарски програми који решавају проблеме нису нова ствар и у томе се експертки системи не разликују. Експертски системи се разликују у структури где имамо лако промењиву базу која садржи правила која систем прати да би решио проблем као експерт. Они решавају проблеме као што би експерт урадио са својим знањем кад му се дају чињенице. Овде су нам чињенице поља у матрици и правила бројеви код сваког реда и колоне које дефинишу каква стања су могућа па нам одговара да користимо експертни систем.

Нонограми могу изгледати као мале црно беле слике које се открију током решавања али због тога што није свака матрица валидна креатори нонограма морају проверити да ли се може решити, са нашом функцијом која решава нонограме то се не мора радити ручно.
Функција за генерисање није лимитирана одредјеном сликом и може генерисати разне другачије нонограме брже него човек што је битно кад нам је потребан већи број њих.
Кад решавамо и генеришемо нонограме ми имамо опцију не само да ли се користи рекурзија него и која је максимална дубина рекурзије. Нонограми који људи решавају се генерално могу решити са дубином од 1 па нам је то обично довољно али је могуће да нонограм који је решив са већом дубином испадне као да је нерешив.
Лимитирати дубину је битно јер дубље рекурзије могу доста да потрају и обично је мали ниво довољан али и ако је дубина од 1 довољна за већи број нонограма није јасно колико веће дубине нам дају резултат која мања дубина не може да реши.
– закључио је Никола.